Valmieras teātra darbības un komercdarbības veidi

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” galvenais darbības virziens kultūras iestāžu darbībā ir teātra pakalpojumu sniegšana Latvijas teritorijā, kā arī viesizrāžu laikā ārpus tās, papildus tam organizē ekskursijas teātrī, piedāvā kostīmu īri un telpu nomu.

Saskaņā ar Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” statūtiem, tās komercdarbības veidi ir šādi (NACE klasifikators):

 • Mākslinieku darbība (90.01)
 • Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
 • Kultūras iestāžu darbība (90.04);
 • Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);
 • Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
 • Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi (58.1);
 • Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
 • Citi izdevējdarbības veidi (58.19);
 • Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.6);
 • Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29)
 • Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 • Darbība ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);

VSIA "Valmieras drāmas teātris" statūti

Valsts SIA “Valmieras dramas teātris” stratēģijas kopsavilkums 2019.-2022.

Valsts SIA “Valmieras dramas teātris” struktūra

Informācija par Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris”  kapitālsabiedības valdi

Valsts SIA “Valmieras dramas teātris” atalgojuma politikas principi

Pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. - 2020. gadam 

Informācija par kapitālsabiedrības sapulcēm:

 1. 01.04.2020.  Kapitālsabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci sakarā ar 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. 07.09.2020. Kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par ikgadējo valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšanu.

 

2020. gads

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

Starpperioda pārskats par 2020.gada 1.ceturksni

2019.gads

Gada pārskats par 2019.gadu

Rezultatīvie rādītāji 2019. gadā

Neatkarīgu revidentu ziņojums

KM lēmums “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris” 2019.gada pārskatu”

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

Starpperioda pārskats 2019.gads 1.pusgads

Starpperiodu pārskats 2019.gads 9 mēneši

Starpperiodu pārskats 2019.gads 3 mēneši

Informācija par saņemto valsts un pašvaldību finansējumu un to izlietojumu

Informācija par samaksātiem nodokļiem

Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem

Vienošanās Nr. 2.5.-11-310

Vienošanās Nr. 2.5-11-647

2018.gads

Līdzdarbības līgums par atsevišķi pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu 2018

Veiktās iemaksas valsts pašvaldības budžetā

Gada pārskats par 2018.gadu

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem

Vienošanās Nr. 2.5.-11-74

Vienošanās Nr. 2.5.-11-158

Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2018. gadā

2017.gads

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu 2017

Gada pārskats par 2017.gadu

Informācija par saņemto valsts un pašvaldību finansējumu un to izlietojumu

Informācija par samaksātiem nodokļiem

Pārskats par saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem

Vienošanās Nr.2.5.-11-177

Vienošanās Nr.2.5.-11-247

Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2017. gadā

2016.gads

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu 2016

Gada pārskats par 2016. gadu

Informācija par saņemto valsts un pašvaldību finansējumu un to izlietojumu

Informācija par samaksātiem nodokļiem

Pārskats par saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem

Vienošanās Nr.2.5.-11-34

Vienošanās Nr.2.5.-11-83

Vienošanās Nr.2.5.-11-133

Vienošanās Nr.2.5.-11-190

Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016. gadā

Valmieras drāmas teātris

Paldies! Uz norādīto e-pasta adresi ir nosūtīta vēstule, lai apstiprinātu jūsu e-pastu.