Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” galvenais darbības virziens kultūras iestāžu darbībā ir teātra pakalpojumu sniegšana Latvijas teritorijā, kā arī viesizrāžu laikā ārpus tās, papildus tam organizē ekskursijas teātrī, piedāvā kostīmu īri un telpu nomu.

Saskaņā ar Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” statūtiem, tās komercdarbības veidi ir šādi (NACE klasifikators):

Mākslinieku darbība (90.01)

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);

Kultūras iestāžu darbība (90.04);

Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);

Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);

Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi (58.1);

Skaņu ierakstu producēšana (59.20);

Citi izdevējdarbības veidi (58.19);

Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.6);

Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29)

Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);

Darbība ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);

VSIA "Valmieras drāmas teātris" statūti

Valsts SIA “Valmieras dramas teātris” stratēģijas kopsavilkums 2019.-2021.

Valsts SIA “Valmieras dramas teātris” struktūra

Informācija par Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris”  kapitālsabiedības valdi

Valsts SIA “Valmieras dramas teātris” atalgojuma politikas principi

2019.gads

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

Starpperioda pārskats 2019.gads 1.pusgads

2018.gads

Līdzdarbības līgums par atsevišķi pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu 2018

Veiktās iemaksas valsts pašvaldības budžetā

Gada pārskats par 2018.gadu

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem

Vienošanās Nr. 2.5.-11-74

Vienošanās Nr. 2.5.-11-158

2017.gads

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu 2017

Gada pārskats par 2017.gadu

Vienošanās Nr.2.5.-11-177

Vienošanās Nr.2.5.-11-247

Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2017. gadā

2016.gads

Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu 2016

Gada pārskats par 2016.gadu

Vienošanās Nr.2.5.-11-34

Vienošanās Nr.2.5.-11-83

Vienošanās Nr.2.5.-11-133

Vienošanās Nr.2.5.-11-190

Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016. gadā

Valmieras drāmas teātris

Paldies! Uz norādīto e-pasta adresi ir nosūtīta vēstule, lai apstiprinātu jūsu e-pastu.